dimarts, 22 d’abril de 2014

Bones pràctiques de consum

El passat mes de març ens va visitar la Judit Jiménez, tècnica de salut pública, consum i participació ciutadana de l'Ajuntament de Castellbisbal, per fer una xerrada sobre bones pràctiques de consum.

Durant la xerrada es van tractar qüestions relatives al consum dels usuaris als comerços i com la clientela pot fer ús dels seus drets com a consumidors.

Ens va explicar la diferència entre tres documents que haurien de conèixer tant el comerç com els consumidors: la queixa, la reclamació i la denúncia.

Segons l'Agència Catalana de Consum es diferencien en:

  • mitjançant la queixa es posa en coneixement de l'Administració uns fets per tal que els traslladi a l'establiment afectat perquè en tingui coneixement i pugui millorar la qualitat del servei que ofereix als seus clients.
  • per mitjà de la reclamació es pot obtenir, mitjançant una mediació o arbitratge, la reparació d'un dany, el retorn de determinades quantitats, o bé la rescissió d'un contracte i/o anul·lació d'un deute.
  • amb una denúncia es posa en coneixement de l'Administració uns fets que poden ser constitutius d'infracció administrativa per tal que els investigui i, si s'escau, actuï d'ofici per corregir la conducta infractora i defensar els interessos generals.

Recordeu que els comerços i els establiments que disposen d'aquest distintiu oficial d'adhesió a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya (JACC) i, que per tant, estan adherits al sistema arbitral de consum, accepten que els futurs conflictes que es puguin plantejar amb els seus clients es resolguin a través de l'arbitratge de consum, estalviant altres vies més lentes i costoses. Aquest distintiu és un símbol de qualitat. 
Si voleu més informació no deixeu de visitar i consultar el web de l'Agència Catalana de Consum a http:www.consum.cat 


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada